Start Informacje Tarcza antykryzysowa: do przedsiębiorców ma trafić 100 mld złotych

Tarcza antykryzysowa: do przedsiębiorców ma trafić 100 mld złotych

W dniu wczorajszym odbyła się konferencja na której przedstawiono najnowsze założenia Tarczy Antykryzysowej. Sprawdź aktualne doniesienia. 
źródło: www.gov.pl
dodane: 09.04.2020
wyświetleń: 512

W nocy z środy na czwartek uchwalono poprawki ustawy dotyczące tarczy antykryzysowej. Za specjalnymi instrumentami wsparcia dla przedsiębiorców, w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa, opowiedziało się 233 głosów, a 183 było przeciwnych. 37 posłów wstrzymało się od głosu.

7 poprawek

Sejm przyjął 7 z 77 proponowanych poprawek, przy czym 4 były autorstwa PiS. Jedna z nich upoważnia Prezesa Rady Ministrów do wprowadzenia dnia wolnego od pracy w związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego lub epidemii, a inna zapewnia darmowy dostęp do portali sektora finansów publicznych. Trzecia z poprawek zakłada nieobowiązywanie niektórych przepisów kodeksu wyborczego w przypadku ogłoszenia stanu epidemicznego lub epidemii. Dokładniej posłowie chcą wprowadzić zmiany w zakresie podawania wiadomości wyborcom w formie obwieszczenia, wydawania zaświadczeń o prawie głosowania, głosowania przez pełnomocnika, ustalanie przez PKW wzoru karty do głosowania i zarządzania ich drukiem. Kolejne przyjęte poprawki były autorstwa PO i dotyczyły przedłużenia legitymacji studenckich, nauczycieli akademickich, dokotorantów, a jedna z nich zakłada odroczenie terminu spłaty kredytu studenckiego na pół roku.

Poprawki opozycji

Sejm odrzucił pozostałe wnioski KO, a także poprawki sugerowane przez Koalicję Polską, (w skład której wchodzi PSL-Kukiz’15), Lewicę i Konfederację. KO proponowała wprowadzenie zasiłku opiekuńczego dla babci i dziadków, zwiększenie wsparcia sektora medycznego o 20 mld zł, a także zniesienie zakazu handlu w niedziele w czasie trwania epidemii. KP z kolei chciała wprowadzić dobrowolny ZUS, a Lewica - dodatkowe finansowanie kosztów stałych firm. Konfederacja postulowała także o przesunięcie obowiązywania tzw. podatku cukrowego. 
Do ustawy zgodnie prowadzono zapis dotyczący eksmisji sprawców przemocy domowej, mimo obowiązywania ogólnego zakazu eksmisji w czasie epidemii.

Wakacje od składek ZUS

Przypominamy, że celem omawianej tarczy antykryzysowej jest przede wszystkim zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorców z mikrofirm, MŚP, ale także dużych firm. Jedno założenie dotyczy udzielania pożyczki na zapewnienie przepływu środków z 15-miesięczną karencją w spłacie. Co ciekawe, na taką pomoc finansową mogą liczyć także ci przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników. Dotychczasowy projekt zapewniał 3-miesięczne “wakacje od składek ZUS” dla przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 49 pracowników. Aktualnie ci, którzy zatrudniają mniej niż 49 osób, będą zwolnieni z płacenia składek ZUS w wysokości 50% należności. Ulga ta ma dotyczyć także wszystkich spółdzielni, niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników. 
Przyjęty przez Sejm projekt zakłada wypłatę świadczeń postojowych zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych. Ze świadczenia można skorzystać więcej niż 1 raz, jednak nie więcej niż 3.

Wsparcie dla kredytobiorców i szpitali

Projekt zakłada także możliwość renegocjacji warunków spłaty kredytu przez przedsiębiorców, niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników. Zmiany dotyczą także programu “Pierwszy biznes - wsparcie w starcie”, mówi się m.in. o wprowadzeniu odpowiednich ulg dla osób, które zaciągnęły już pożyczkę. 

Nowa ustawa o tarczy antykryzysowej wydłuża termin przygotowania lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych do 30.09 i 31.12. Co ciekawe, ustanowiono także, że grupy nie spełniające warunku rentowności, które odniosą szczególnie wysokie straty związane z COVID-19, zachowają status grupy kapitałowej.

Ustawa obejmuje także wsparcie ze strony usług komórkowych - mówi się m.in o nielimitowanym darmowym dostępie do domen publicznych, pozwalających na e-learning czy zdalną diagnostykę medyczną. Jeśli zaś chodzi o szpitale, ustawa zakłada dofinansowanie do szerokopasmowego łącza internetowego oraz sprzętu umożliwiającego zdalną diagnostykę medyczną. Tzw. Fundusz Szerokopasmowy ma być zasilony tylko raz w wysokości 87 mln zł. 

Tarcza finansowa a sektor rolno-spożywczy

Postanowienia tarczy antykryzysowej dotyczą także rolników oraz domowników gospodarstwa, którzy zostali objęci obowiązkową kwarantanną lub hospitalizacją. Rząd zakłada wypłacenie 50% zasiłku minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ponadto, firmy z sektora rolno-spożywczego będą miały możliwość wprowadzenia elastycznej organizacji pracy. 
Poprawki obejmują także pracę Poczy Polskiej, a mianowicie dostarczanie rejestrowanych przesyłek do skrzynek pocztowych, świadczenie usług kurierskich dostarczania przesyłek bez konieczności potwierdzania odbioru. Zapis ten jednak nie dotyczy korespondecji sądowej, prokuratorskiej, komorniczej, a także kierowanej do organów ścigania. 
Ustawa porponuje także wydłużenie realizacji zobowiązań obywateli, jak na przykład rejestracja pojazdu. 

Z kalkulacji Oceny Skutków Regulacji wynika, że, poprawki mają kosztować sektor finansów publicznych 18 mld 459, 88 mln.

 

Źródła: 

  1. www.pap.pl
  2. www.gov.pl
źródło: www.gov.pl
dodane: 09.04.2020
wyświetleń: 512