Start Informacje Mandat za wyjazd do rodziny na święta? Sprawdziliśmy!

Mandat za wyjazd do rodziny na święta? Sprawdziliśmy!

W związku z wygasającymi 11.04 obostrzeniami wielu z Was pytało nas, jak sprawa ma się do zbliżającej się Wielkanocy. Czytaj dalej, aby poznać opinię ekspertów.
źródło: www.fakt.pl
dodane: 08.04.2020
wyświetleń: 431

W najbliższą sobotę wiele z wprowadzonych obostrzeń mających na celu zminimalizowanie rozprzestrzeniania epidemii koronawirusa wygasa. Odnieśmy się zatem do obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii.
Jak już pisaliśmy w poprzednim artykule:
W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:

  1. wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
  2. zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 §11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
  3. wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;
  4. sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

Wizyta rodzinna nie jest czynnością mającą na celu zrealizowanie podstawowych potrzeb, tak więc w zbliżającym okresie się świąt, nie jest wskazana.

Jak mówi Paulina Kondracka z Kancelarii Krzeszewski i Partnerzy: 

Każdy przypadek powinien zostać przeanalizowany oddzielnie. Osoba zatrzymana przez odpowiednie służby powinna poddać się niezbędnym czynnościom kontrolnym i przede wszystkim uzasadnić cel swojej podróży, wskazując na któryś z przypadków wyszczególnionych w rozporządzeniu. 


Przypominamy, że w związku z nieprzestrzeganiem przepisów obowiązującego rozporządzenia, grozi grzywna od 500 do 1000 zł w przypadku wykroczenia odnotowanego przez funkcjonariuszy policji i 10 000 do 30 000 zł, jeżeli wykroczenie zostanie stwierdzone przez pracowników sanepidu.

Pytanie o możliwość wyjazdu do rodziny na zbliżające się święta zadano także policji. Stanowisko przedstawiło biuro rzecznika prasowego Komendanta Głównej Policji:

Podmiotem dominującym w zakresie zwalczania zjawiska epidemii COVID-19 jest Państwowa Inspekcja Sanitarna

i jak dodaje:

Policja nie czuje się upoważniona do wypowiadania w zastępstwie innych podmiotów.

Główny Inspektorat Sanitarny nie wypowiedział się jeszcze jednak w tej sprawie. 

Jak powiedział Piotr Müller, rzecznik rządu, o nowych obostrzeniach dowiemy się już jutro:

Wszelkie informacje dotyczące dalszych obostrzeń w kontekście Świąt Wielkanocnych oraz tego, co się dzieje po świętach, w tym również decyzje dotyczące egzaminów (ósmoklasistów i maturalnych) zostaną ogłoszone w ten czwartek.

źródło: www.fakt.pl
dodane: 08.04.2020
wyświetleń: 431