Start Informacje Sejm przyjął projekt PiS ws. głosowania korespondencyjnego

Sejm przyjął projekt PiS ws. głosowania korespondencyjnego

Sejm przyjął projekt wczoraj wieczorem. Sprawdź jak wygląda aktualna jego wersja.
źródło: www.pap.pl
dodane: 07.04.2020
wyświetleń: 203

O planach wprowadzenia głosowania korespondencyjnego pisaliśmy tutaj.

W związku z wybuchem epidemii koronawirusa w Polsce, projekt zakładał przeprowadzenie wyborów na prezydenta w formie korespondencyjnej:

Minister właściwy do spraw aktywów państwowych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia i ministrem właściwym do spraw administracji publicznej oraz po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb odbierania kopert zwrotnych od wyborców oraz dostarczania ich do obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie,

2) tryb przekazywania pakietów wyborczych właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego, w sytuacji, o której mowa w art. 53e § 9 zdanie drugie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy,

3) tryb przekazywania kopert zwrotnych właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego, w sytuacji, o której mowa w art. 53i § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.

Przebieg głosowania

Projekt trafił do Sejmu w poniedziałek po południu, a po kilku godzinach, wieczorem, został uchwalony decyzją większości: 230 posłów PIS opowiedziało się "za", a 226 było "przeciw". Projektu nie chciały zaakceptować: Koalicja Obywatelska, Lewica, PSL-Kukiz’15, Konfederacja, 1 poseł niezrzeszony i 2 posłów wywodzących się z partii Porozumienie Jarosława Gowina. Od głosu wstrzymały się 2 posłanki zasiadające w PiS, a nie wziął udziału w głosowaniu Jarosław Gowin, (który podał się do dymisji po tym, jak jego pomysł spotkał się z krytyką ze strony obozu rządzącego) oraz Krystyna Skowrońska, posłanka KO.

Aktualne założenia projektu

Projekt zakłada, że głosowanie na prezydenta ma odbyć się planowo 10.05.2020, natomiast marszałek Sejmu może dokonać zmiany terminu, jednak zmiana ta musi być zgodna z założeniami konstytucji.

Ponadto, tryb korespondencyjny będzie jednym, w którym będą realizowane wybory. Poczta Polska, jako dostawca powszechny dostarczy pakiety wyborcze od 7 do 1 dnia przed głosowaniem do skrzynek wyborców. Pakiety te będą wysyłane na adres wskazany w spisie wyborców. Głosowanie ma być realizowane w godzinach 6:00-20:00. Kartkę z głosem należy umieścić w kopercie, zakleić, dodać odpowiednie oświadczenie osobiste i o tajnym oddaniu głosu.

Udostępnione mają być specjalne urny, do których będzie można wrzucać karty z głosami. Ich spis i rozmieszczenie będzie dostępne w spisie wyborców lub w rejestrze wyborców (w przypadku Warszawy). Wymagania skrzynek nadawczych ustala minister ds. aktywów państwowych i jego celem jest zagwarantowanie tajnego przebiegu wyborów. Głosy z przygotowanych urn będą sukcesywnie dostarczane przez operatora pocztowego do gminnych obwodowych komisji wyborczych. To kolejna zmiana, którą zakłada przegłosowany projekt PiS. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, na czas wyborów mają zostać powołane gminne obwodowe komisje wyborcze, obejmujące obszary dotychczasowych obwodów wyborczych na terenie gminy. W przypadku Warszawy, gminne obwodowe komisje wyborcze będą organizowane osobno dla każdej dzielnicy.

Mimo, iż wstępnie projekt zakładał kary pozbawienia wolności do lat 3 za niszczenie, uszkadzanie, ukrywanie, przerabianie i podrabianie kart do głosowania, aktualna wersja mówi o pozbawieniu wolności za kradzież karty lub oświadczenia o osobistym i tajnym głosowaniu. Tej samej karze będzie podlegało podrobienie któregokolwiek z powyższych dokumentów.

W związku z przyjęciem projektu przez Sejm, teraz trafi on do Senatu i w ciągu 30 dni powinien zostać przyjęty w całości, uchwalony z poprawkami lub w całości odrzucony.

źródło: www.pap.pl
dodane: 07.04.2020
wyświetleń: 203

Przeczytaj również:

Z ostatniej chwili: Głosowanie korespondencyjne. PiS złożyło projekt ustawy

W Sejmie został złożony projekt ustawy w sprawie głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Przeczytaj i dowiedz się...
10 miesiące

Wybory korespondencyjne: listonosze boją się zarażenia

Sprawdź, jak na temat wyborów korespondencyjnych wypowiadają się pracownicy Poczty Polskiej.
10 miesiące

Koronawirus: Andrzej Duda o wyborach prezydenckich

Sprawdź, co prezydent powiedział na temat zbliżających się wyborów.
10 miesiące