Start Informacje Czy palacze są bardziej narażeni na koronawirusa?

Czy palacze są bardziej narażeni na koronawirusa?

Palisz papierosy? Sprawdź czy jesteś w grupie ryzyka.
źródło: www.who.int
dodane: 03.04.2020
wyświetleń: 385

Zgodnie z badaniami WHO, palacze są bardziej narażeni na zakażenie COVID-19. Co ciekawe, najistotniejsze nie jest osłabienie płuc związane z samym aktem palenia, ale.. dotykanie ust. Czynność ta wiąże się z dotykaniem papierosa, co w konsekwencji prowadzi do kontaktu dłoni z ustami. Przypominamy, że unikanie dotykania twarzy może okazać się kluczowe w zarażeniu. Wielu palaczy ma także rozwinięte choroby płuc lub zmniejszoną tzw. pojemność zalegającą (ilość powietrza zalegająca w płucach po zrobieniu całkowitego wydechu), co korzystnie wpływa na rozwój zakażenia. 

Niestety, niebezpieczne pozostają wszelkie inne artykuły do palenia, jak na przykład fajka wodna. Korzysta się z niej często razem z innymi, co może grozić rozprzestrzenianiem wirusa. 

Jak podkreśla WHO, wszelkie sytuacje powodujące zwiększenie zapotrzebowania na tlen oraz redukcję zdolności jego wykorzystania, ujemnie wpływają na odporność względem koronawirusa. 

Zaleca się zatem rezygnację z palenia tytoniu i korzystania z wszelkich innych artykułów do palenia, ponieważ działania te mogą ograniczyć ryzyko zarażenia.

źródło: www.who.int
dodane: 03.04.2020
wyświetleń: 385