Start Informacje Z ostatniej chwili: Głosowanie korespondencyjne. PiS złożyło projekt ustawy

Z ostatniej chwili: Głosowanie korespondencyjne. PiS złożyło projekt ustawy

W Sejmie został złożony projekt ustawy w sprawie głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Przeczytaj i dowiedz się więcej!
źródło: WNP
dodane: 31.03.2020
wyświetleń: 564

Wybory 2020 a głosowanie korespondencyjne

Najbliższe wybory w Polsce mają odbyć się 10 maja 2020 roku. Zgodnie ze złożonym przez Prawo i Sprawiedliwość projektem ustawy, wszyscy wyborcy będą mieli możliwość głosowania korespondencyjnego.

Już 3 kwietnia ustawa może być przyjęta przez Sejm.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu:

"W związku z rozprzestrzenianiem wirusa SARS CoV-2, ogłoszonym stanem epidemii, a wcześniej zagrożenia epidemicznego, istnieje pilna potrzeba wprowadzenia szczególnych rozwiązań w zakresie modyfikacji niektórych przepisów Kodeksu wyborczego"

 

W najbliższych wyborach wszyscy wyborcy będą mogli zagłosować korespondencyjnie, czyli za pośrednictwem np. listonosza, który dostarczy do domu kartę do głosowania.

W uzasadnieniu dalej czytamy:

"W obecnej sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronowirusa, należy mieć na względzie, utrzymujący się stan epidemii, a co za tym idzie ograniczeń zgromadzeń i przemieszczania się. Ponieważ nadrzędnym obowiązkiem państwa jest umożliwienie uprawnionym obywatelom udziału w wyborach powszechnych, niezbędne jest stworzenie odpowiedniego mechanizmu uwzględniającego panujące warunki pandemii. Tym samym proponuje się upowszechnienie stosowanego już w wybranych kategoriach wyborców - trybu głosowania korespondencyjnego. Każdy z wyborców, przy zachowaniu odpowiednich wymogów formalnych, będzie mógł zagłosować nie będąc zmuszonym do osobistego stawiennictwa przy urnie wyborczej. Projektowane przepisy znajdą zastosowanie jednorazowo, tj. wyłącznie do wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 2020 r."

 

Projekt ustawy został juz skierowany do pierwszego czytania. 

Projekt odnosi się także do trybu głosowania:

"Minister właściwy do spraw aktywów państwowych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia i ministrem właściwym do spraw administracji publicznej oraz po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb odbierania kopert zwrotnych od wyborców oraz dostarczania ich do obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie,
2) tryb przekazywania pakietów wyborczych właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego, w sytuacji, o której mowa w art. 53e § 9 zdanie drugie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy,
3) tryb przekazywania kopert zwrotnych właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego, w sytuacji, o której mowa w art. 53i § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy"

 

"Aby ustawa weszła w życie potrzebna jest zgodna współpraca Sejmu i Senatu, na co liczymy" - dodał jeden z polityków Prawa i Sprawiedliwości. 

źródło: WNP
dodane: 31.03.2020
wyświetleń: 564