Start Informacje Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie wydłużony!

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie wydłużony!

Przeczytaj, by dowiedzieć się więcej na temat przedłużenia zasiłku opiekuńczonego.
źródło: Polska Times
dodane: 28.03.2020
wyświetleń: 246

Przedłużony zasiłek opiekuńczy

Z uwagi na obecną sytuację prawie na pewno zasiłek opiekuńczy zostanie wydłużony - zgodnie z informacjami od ZUS. Trwają intensywne prace nad przedłużeniem czasu trwania zasiłku.

 

Szkoły i inne placówki oświatowe początkowo miały być zamknięte to 25 marca, jednak już teraz wiadomo, że pozostaną zamknięte minimum do 14 kwietnia, a nauka będzie kontynuowana zdalnie.

W związku z tym zasiłek będzie można pobierać dłużej niż do 25 marca. 

Zgodnie z informacjami podanymi przez ZUS:

 

"Aktualnie trwają prace nad zmianą ustawy, która wprowadziła dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Prace te dotyczą między innymi przedłużenia okresu, za który będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku wydłużenia okresu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko. Nowe rozwiązania mają obowiązywać z mocą wsteczną od 26 marca 2020 r."

 

Jeśli jesteś rodzicem, który wystąpił już o ten specjalny zasiłek po 25 marca 2020 r. możesz zawnioskować o jego przedłużenie. Do momentu, gdy nowa ustawa wejdzie w życie wniosek o dodatkowy zasiłek można składać w sposób taki sam, jak poprzednio. 

Czy będzie przysługiwał mi dodatkowy zasiłek opiekuńczy? 

Zasiłek przysługuje rodzicom lub prawnym opiekunom dzieci. Zasiłek otrzymają rodzice, którzy muszą zostać w domu ze względu na konieczność osobistej opieki nad dzieckiem. Jeśli opiekujesz się dzieckiem poniżej ósmego roku życia oraz jesteś objęty ubezpieczeniem chorobowym możesz otrzymać zasiłek.

Ile lat może mieć dziecko objęte dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym?

Dziecko może mieć poniżej ósmego roku życia. Tak więc z zasiłku możesz skorzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego ósme urodziny dziecka.

Czy okres pobierania dodatkowego zasiłku będzie miał wpływ na  liczbę przysługujących dni tradycyjnego zasiłku opiekuńczego? 

Nie, wydłużony okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie będzie miał na to wpływu.

Kiedy można spodziewać się rozpatrzenia wniosku o dodatkowy zasiłek (wydłużony)?

Oświadczenia te zostaną rozpatrzone dopiero po nowelizacji ustawy.

Jakie dokumenty powinieneś złożyć, by otrzymać świadczenie?

1. Wniosek o zasiłek opiekuńczy Z-15A

2. Oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły (decyzja z 20 marca zostanie potraktowana jako decyzja o nieprzewidzianym zamknięciu placówki)

Czy okres nowego zasiłku zostanie wliczony do limitu 60 dni?

Nie, nowy zasiłek nie zostanie wliczony do limitu 60 dni.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Adama Kraszewskiego - radcy pranego z kancelarii Gessel:

"Zasiłek opiekuńczy zapewniony specustawą ma charakter dodatkowy w stosunku do zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie dotychczasowych przepisów."

A co jeśli jeden z rodziców nie pracuje? 

Wtedy zasiłek Wam nie przysługuje. Także jeśli jeden z rodziców jest na urlopie macierzyńskim - zasiłek również nie przysługuje.

Jak mogę skontaktować się z ZUS?

W razie pytań możesz skontaktować się z ZUS poprzez specjalną infolinię pod numerem 22 560 16 00.

 

 

źródło: Polska Times
dodane: 28.03.2020
wyświetleń: 246